(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: SOULMEETS

van Wassenear Hoffmanplein 100 2271AX Voorburg

infosoulmeets@gmail.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op*:

  • Naam:

  • Adres:

  • Handtekening:

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Wilt u uw bestelling herroepen? Het heeft onze voorkeur dat u dit per mail aan ons doorgeeft.