Annuleren

Op het moment dat u op de bestelknop drukt is uw bestelling definitief. Uw bestelling kan vanaf dat moment niet meer geannuleerd of verandert worden, omdat wij direct uw bestelling plaatsen bij een leverancier.

Retourneren

Op al onze geleverde producten zit geen recht van retour. Al onze items worden gemaakt overeenkomstig specificaties van de consument en vallen derhalve onder de uitzonderingen in het herroepingsrecht.

Garantie

Wij staan er voor in dat onze producten en dienstverlening voldoen aan de overeenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met ons via ons contactformulier of e-mailadres.